Processed with VSCOcam with b6 preset

Bilder på fransförlängning

Posted on 16/09/2014 · Posted in Övrigt

Här kommer några exempel på hur olika en fransförlängning kan se ut på olika personer: