Botox.

 

Vad är Botox och hur fungerar det?

Botox innehåller Botulinum toxin typ A. Ämnet blockerar nervimpulserna till musklerna. Utspätt kan Botox injiceras med en liten engångsspruta i de små ansiktsmusklerna. Då förhindras att de drar ihop sig. På så vis slätas den överliggande huden ut. Sticket känns knappt eftersom sprutspetsen är så tunn. Behandlingen tar cirka 30 minuter och man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efteråt. Det tar 2–4 dagar innan behandlingen börjar verka och 1–2 veckor innan man uppnår full effekt.

Behandlingsområden
Oftast behandlar man rynkor i pannan och mellan ögonbrynen samt de rynkor som uppstår vid ögonen när man ler.

Effekt och varaktighet
Effekten varar i genomsnitt 3–6 månader efter den första behandlingen. För att upprätthålla en optimal effekt bör behandlingen upprepas 2–3 gånger per år. Man bör använda de behandlade musklerna så mycket som möjligt första dagen efter en behandling, eftersom detta ökar absorptionen och effekten av behandlingen.

Finns det biverkningar?
Det är ovanligt med biverkningar. Den vanligaste biverkningen är en lätt ömhet, ett litet blåmärke vid injektionsstället eller hudutslag. En del kan få övergående huvudvärk ett par dagar efter behandlingen. I sällsynta fall kan muskeln i det övre ögonlocket försvagas i 1–2 veckor. Hittills finns det inga rapporter om permanenta biverkningar. Eftersom effekten är övergående är också eventuella biverkningar övergående. Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Botox/Vistabel sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

Kan alla behandlas?
Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med pågående infektion eller Myastenia Gravis (muskelsjukdom).

 

BEHANDLING

TID

PRIS

BESKRIVNING

Glabella 1800:- Rynkor mellan ögonbrynen.
Panna 2000:-
Små rynkor runt ögon/ kråksparkar 1800:-
Glabella och Panna 3200:-
Glabella, Panna och små rynkor runt ögon 3900:-

Alla Injektioner utförs av en medicinskt ansvarig läkare och den som utför alla injektioner är legitimerad läkare och specialist i kirurgi.